Zadanie 39.

Obraz dysku tworzy się, aby
  1. przyśpieszyć pracę z wybranymi plikami na tym dysku.
  2. zabezpieczyć dane przed nieupoważnionymi użytkownikami.
  3. zabezpieczyć aplikacje przed nieupoważnionymi użytkownikami.
  4. zabezpieczyć system, aplikacje i dane przed poważną awarią komputera.
D