Zadanie 38.

Plik messages w systemie Linux przechowuje
  1. kody błędów systemowych.
  2. dane dotyczące uwierzytelniania.
  3. komunikaty związane z inicjacją systemu.
  4. ogólne informacje o zdarzeniach systemowych.
D