Zadanie 38.

Na załączonym rysunku przedstawiono operację
  1. fuzji danych.
  2. kompresji danych.
  3. kasowania danych.
  4. kompilacji danych.
B