Zadanie 38.

Funkcję S.M.A.R.T. dysku twardego odpowiadającą za aktywność mechanizmu monitoringu i wczesnego ostrzegania przed usterkami można aktywować poprzez
  1. rejestr systemu.
  2. panel sterowania.
  3. BIOS płyty głównej.
  4. opcję polecenia chkdsk.
C