Zadanie 37.

Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
  1. błędy.
  2. informacje.
  3. ostrzeżenia.
  4. inspekcja niepowodzeń.
B