Zadanie 35.

Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
  1. sprawdzić czy nie ma błędów na dysku.
  2. sprawdzić czy na komputerze nie ma wirusów.
  3. wyeksportować klucze rejestru do pliku.
  4. wykonać kopię zapasową ważnych dokumentów.
C