Zadanie 34.

Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
  1. 3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
  2. 2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
  3. 1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
  4. 1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.
D