Zadanie 33.

Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu?
  1. Konfiguracyjny.
  2. Systemowy.
  3. Wsadowy.
  4. Inicjujący.
C