Zadanie 33.

Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
  1. fixmbr
  2. fixboot
  3. diskpart /add
  4. bootcfg /rebuild
D