Zadanie 33.

Zaletą systemu plików NTFS jest
  1. możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44 MiB).
  2. zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków.
  3. przechowywanie tylko jednej kopii tabeli plików.
  4. możliwość szyfrowania folderów i plików.
D