Zadanie 33.

Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
  1. czas reakcji.
  2. wieloczęstotliwość.
  3. odwzorowanie kolorów.
  4. częstotliwość odświeżania.
D