Zadanie 32.

Na fotografii przedstawiono
  1. reflektometr.
  2. tester sieciowy.
  3. zaciskarkę do tulejek.
  4. zaciskarkę wtyków RJ45.
D