Zadanie 32.

Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w którym są zapisane powiązania typów plików z obsługującymi je aplikacjami?
  1. HKEY_LOCAL_MACHINE
  2. HKEY_CURRENT_PROGS
  3. HKEY_CLASSES_ROOT
  4. HKEY_USERS
A i C