Zadanie 28.

Urządzenie typu Plug and Play, podłączone do komputera po raz kolejny, jest rozpoznawane na podstawie
  1. specjalnego sterownika programowego.
  2. unikalnego identyfikatora urządzenia.
  3. lokalizacji sterownika urządzenia.
  4. lokalizacji urządzenia.
B