Zadanie 26.

Zapis na dyskach BD-R odbywa się za pomocą
  1. światła UV.
  2. lasera czerwonego.
  3. lasera niebieskiego.
  4. głowicy magnetycznej.
C