Zadanie 24.

W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informacje, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
  1. mikroprocesora.
  2. karty sieciowej.
  3. karty graficznej.
  4. dysku twardego.
C