Zadanie 20.

Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  1. może rozpowszechniać program.
  2. nie może wykonać żadnej kopii programu.
  3. może wykonać dowolną liczbę kopii programu na własny użytek.
  4. może wykonać jedną kopię, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu.
D