Zadanie 2.

W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
  1. Binarnym.
  2. Ósemkowym.
  3. Dziesiętnym.
  4. Szesnastkowym.
D
Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe