Zadanie 1.

Liczba 29A(16) zapisana w systemie binarnym będzie miała postać:
  1. 1010011010
  2. 1001011010
  3. 1010010110
  4. 1000011010
A
Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe