Zadanie 19.

Dla zamiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
  1. DPI
  2. DTP
  3. OCR
  4. OMR
C