Zadanie 18.

Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku
  1. 3 klastry.
  2. 4 klastry.
  3. 5 klastrów.
  4. 6 klastrów.
C