Zadanie 18.

W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
  1. s
  2. kHz
  3. GHz
  4. GHz/s
C