Zadanie 17.

Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
  1. mount /dev/hda2 /mnt/hdd
  2. mount /dev/hdb3 /mnt/hdd
  3. mount /dev/hda4 /mnt/hdd
  4. mount /dev/hdb5 /mnt/hdd
D