Zadanie 17.

W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
  1. ps.
  2. top.
  3. proc.
  4. sysinfo.
B