Zadanie 16.

Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
  1. system plików.
  2. edytor tekstowy.
  3. menedżer plików.
  4. menedżer urządzeń.
C