Zadanie 16.

Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
  1. aktywne.
  2. pasywne.
  3. wymuszone.
  4. symetryczne.
B