Zadanie 16.

Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest
  1. ping
  2. route
  3. ipconfig
  4. traceroute
A