Zadanie 16.

Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
  1. backup dysku.
  2. sprawdzanie dysku.
  3. oczyszczanie dysku.
  4. defragmentację dysku.
C