Zadanie 16.

Na rysunku przedstawiono narzędzie systemu Windows 7 przeznaczone do
  1. tworzenia kopii systemu.
  2. przeprowadzenia migracji systemu.
  3. konfiguracji ustawień użytkownika.
  4. rozwiązywania problemów z systemem.
C