Zadanie 16.

W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
  1. convert.exe.
  2. replace.exe.
  3. subst.exe.
  4. attrib.exe.
A