Zadanie 14.

Dziedziczenie uprawnień polega na
  1. przekazywaniu uprawnień jednego użytkownika drugiemu.
  2. nadawaniu uprawnień użytkownikowi przez administratora.
  3. przeniesieniu uprawnień z obiektu podrzędnego na obiekt nadrzędny.
  4. przeniesieniu uprawnień z obiektu nadrzędnego na obiekt podrzędny.
D