Zadanie 14.

Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
  1. więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu.
  2. nie więcej niż trzy terminy wykonania dla wskazanego programu.
  3. nie więcej niż cztery terminy wykonania dla wskazanego programu.
  4. nie więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu.
A