Zadanie 14.

Poleceniem służącym do aktualizowania systemu operacyjnego Linux z bazami RPM jest
  1. upgrade
  2. zypper
  3. rm
  4. chmode
zdający otrzymuje jeden punkt niezależnie od udzielonej odpowiedzi.