Zadanie 13.

W systemie Linux polecenie chown umożliwia
  1. przeniesienie pliku.
  2. zmianę właściciela pliku.
  3. naprawę systemu plików.
  4. zmianę parametrów pliku.
B