Zadanie 13.

Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
  1. Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 21 znaków.
  2. Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 20 znaków.
  3. Nazwa logowania użytkownika może mieć długość większą niż 100 bajtów.
  4. Nazwa logowania użytkownika nie może mieć długości większej niż 100 bajtów.
C