Zadanie 13.

W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatalogami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia
  1. copy c:\test f:\test /E
  2. copy f:\test c:\test /E
  3. xcopy c:\test f:\test /E
  4. xcopy f:\test c:\test /E
C