Zadanie 13.

W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatalogami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia
  1. copy c: test f: test /E.
  2. copy f: test c: test /E.
  3. xcopy c: test f: test /E.
  4. xcopy f: test c: test /E.
C