Zadanie 12.

Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
  1. reg add
  2. reg load
  3. reg restore
  4. reg import
C