Zadanie 12.

W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
  1. /bin
  2. /user
  3. /users
  4. /home
D