Zadanie 11.

Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
  1. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.
  2. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys.
  3. zamontowanie dodatkowego dysku.
  4. zwiększenie pamięć RAM.
D