Zadanie 11.

Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
  1. sniffer.
  2. sterownik.
  3. middleware.
  4. komunikator.
B