Zadanie 11.

W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
  1. yum upgrade.
  2. kernel update.
  3. system update.
  4. apt-get upgrade.
D