Zadanie 11.

W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
  1. du
  2. df
  3. fstab
  4. mkfs
B