Zadanie 10.

Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
  1. 2 GB
  2. 4 GB
  3. 8 GB
  4. 12 GB
B