Zadanie 1.

W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
  1. 11110000
  2. 11111000
  3. 11111100
  4. 11111110
A
Repetytorium cz. 1.1 Systemy liczbowe